ZKOUŠKY

SGB suché transformátory jsou projektovány a vyráběny standardně dle ČSN IEC 60076-11.

Dle kusových, zvláštních a typových zkoušek stanovených v ČSN IEC 60076-11 je dokázáno, že transformátory SGB splňují ve všech bodech požadované vlastnosti.

Výrobní kusové zkoušky

 • Měření odporu vinutí
 • Měření převodu napětí a kontrola fázového natočení
 • Měření napětí nakrátko a ztrát nakrátko
 • Měření ztrát naprázdno a proudu naprázdno
 • Výrobní kusové dielektrické zkoušky IEC 60076-3
 • Zkouška přiloženým střídavým napětím (AV)
 • Zkouška výdržným indukovaným napětím (IVW)
 • Měření částečných výbojů

Typové zkoušky

 • Typová zkouška oteplení (IEC 60076-2)
 • Typové dielektrické zkoušky (IEC 60076-3)
 • Zkouška plnou vlnou atmosférického impulzu (LI)

Zvláštní zkoušky

 • Dielektrické zvláštní zkoušky (IEC 60076-3)
 • Zkouška indukovaným napětím s měřením částečných výbojů (IVPD)
 • Zkouška useknutou vlnou atmosférického impulzu (LIC)
 • Zkouška atmosférickým impulsem na svorce N (LIN)
 • Impulzy atmosférického přepětí přivedené současně na více fázových svorek (LIMT)
 • Zkouška zkratové odolností (IEC 60076-5)
 • Stanovení hladiny hluku (IEC (60076-10)
 • Zkouška pro třídu prostředí
 • Klimatická zkouška
 • Zkouška tepelným šokem
 • Zkouška hořlavosti

Další zkoušky pro transformátory mohou být definovány v konkrétních dokumentech pro speciální transformátory tak jako jsou suché transformátory, s vlastní ochranou a jiné skupiny. Jestliže zkušební metody nejsou v této normě předepsány nebo jestliže zkoušky budou jiné než ty, které jsou vyjmenovány v předcházejícím textu a jsou stanoveny v kontraktu, pak zkušební metody budou předmětem dohody.

Všechny kusové a typové zkoušky, např. zkratová zkouška nebo zkouška oteplení, jakož i mnoho zvláštních zkoušek byly u SGB provedeny v řetězci vytváření hodnot. Takto mohou být vyzkoušeny i sjednané zvláštní vlastnosti dle specifikace zákazníka.

zkouška suchého transformátoruSuchý transformátor - zkoušky

Společně s externími instituty jsme mimo to provedli detailní měření pro následující oblasti:

 • EMC elektromagnetická kompatibilita, společně s Systron EMV s.r.o. Rednitzhembach
 • Požární analýza plynů, resp. analýza nízkotepelných plynů komponent suchých transformátorů společně s Allianz Zentrum pro techniku, Mnichov
 • Vibrační test společně s IABG, Mnichov
 • Zkratová pevnost společně s FGH, Mannheim a Zkušebnictví High Power Laboratory, Praha
 • Certifikace pro -50 °C společně se Standard Elektro, Mosva
 • E2 a C2 zkoušky společně s KEMA

SGB suché transformátory jsou dodávány do více než 35 zemí. Samozřejmostí je, že jsou při jejich návrhu a výrobě použity platné standardy pro danou zemi, jako např. ANSII, IEEE, GOST atd.

zkoušky suchého transformátoruSuché transformátory - zkoušky