PŘETÍŽITELNOST

Každý suchý transformátor může být, podobně jako olejové transformátory, přetížen.

Aby se zajistila životnost přes 20 let, je u suchých transformátorů přetížení omezeno prostřednictvím teplotního monitorování, které způsobí při stanovené teplotě odpojení transformátoru.

IEC norma předepisuje, že transformátor s izolační třídou F musí odolat bez okamžitých škod krátkodobé teplotě 180 °C. Naše volba jmenovité teploty vypnutí vychází z povoleného oteplení v NN cívce. Ta činí 120 °C – 150 °C včetně započítání horkých bodů podle oteplení vinutí. Tepllota je vztažena k maximální chladící teplotě okolí 40 °C dle IEC.

V praktickém provozu při zatížení pod jmenovitým výkonem a chladícím vzduchem pod 40 °C je teplota vinutí pod dovolenou hraniční teplotou. Tato oblast může být využita pro přetížení do dosažení stanovené vypínací teploty termistorů.

Velikost a doba trvání přetížení může být určena pomocí předcházejícího zatížení, skutečné teploty okolí a časové konstanty vinutí. Tuto závislost ukazuje diagram pro suchý transformátor 800 kVA, vycházejíc z teploty okolí 20 °C a rozdílných předzatížení. Z toho je zřejmé, že transformátor může být při trvalém 100% zatížení provozován ještě cca 19 minut při zatížení 130% svého jmenovitého výkonu do zapůsobení teplotního monitorování.

Diagram pro suchý transformátor

Protože parametr časová konstanta vinutí velmi silně závisí na technických datech a konstrukčním provedení, nedá se ukázat žádný obecně platící diagram přetížení. Na přání vytvoříme naším výpočtovým programem žádaný diagram, kde budou zohledněny všechny specifické parametry (viz diagram).

Přetížení jsme vědomě zakreslili jen pro vybavovací teplotu teplotního monitorování. Tím nevyužíváme oblast přes hraniční teplotu. Díky tomu je zabráněno nekontrolovatelným přetížením, která vedou k teplotním namáháním a mimořádnému zkrácení životnosti.