KRYTÍ

SGB suché transformátory mají stupeň ochrany IP00 a jsou určeny pro vnitřní instalaci. Povrchová plocha vinutí není chráněna při provozu proti doteku. Z tohoto důvodu je nutná ochrana proti náhodnému doteku, které lze dosáhnout ochrannou lištou nebo mříží vhodně umístěnou v trafostanici takovým způsobem, aby respektovala správné ochranné odstupy dle ČSN EN 60076-3. Odpovídajícím IP krytím musí být zohledněna ochrana před vodou.

Suché transformátory mohou být umístěny spolu s VN a NN rozvaděčem v jedné místnosti. Protože zde nejsou nutná žádná doplňková opatření pro olejovou záchytnou vanu, resp. požární ochranu, mohou být ušetřeny značné finanční náklady týkající se stavby trafostanice. Při venkovní instalaci je vyžadováno krytí s předepsaným stupněm IP.

Je zapotřebí zohlednit při návrhu zařízení zvláštní mezní podmínky místa instalace. Při instalaci transformátorů do výšky přes 1000 m musí být toto rovněž zohledněno z důvodu nižší hustoty vzduchu. SGB Vám individuelně poradí a najde řešení pro dané prostředí.

Při použití suchých transformátorů na lodích, bagrech, v seismických oblastech, větrných elektrárnách atd. se zvýšeným mechanickým zatížením jsou SGB transformátory vybaveny dodatečnými konstrukčními prvky. Mimoto mají SGB transformátory tu rozhodující výhodu, že všechny části jsou viditelné, čímž lze ihned rozpoznat a opravit případné mechanické poškození.

Skříň

Transformátory nejsou chráněny proti dotyku. V případě přístupné instalace jsou proto nutná ochranná opatření nebo krytí, jejichž stupeň krytí může být zvolen dle ČSN EN 60 529 (Stupně ochrany krytem).

SGB stavebnicová skříň nabízí cenově příznivé provedení s různými možnostmi výbavy, jakož i jednoduchou montáž na místě díky předmontované dodávce. Standardně je nabídnuto do vnitřních prostor IP 23 a vnějších prostor IP 33, ale jsou k dodání i jiné varianty. Pro přívod kabelů spodem jsou připraveny držáky kabelů.

SGB stavebnicová skříň

Skříně mají pro odvod tepelného výkonu transformátoru přirozeným nebo nuceným chlazením odpovídající vstupní a výstupní otvory. V místě instalace musí být zajištěno, že dané chlazení má potřebný přívod a odvod vzduchu.

Zvýšení výkonu díky ventilátorům

Suchý transformátor s chlazením AN může být lehce změněn díky montáži ventilátorů na chlazení AF, což je spojeno se zvýšením výkonu o 40 %, ve zvláštních případech dokonce i více. Tato možnost nabízí projektantům prostor v koncepci zařízení. V zásadě je možné využít zvýšeného výkonu díky chlazení AF pravidelně v normálním provozu. Není s tím spojeno mimořádné snížení životnosti.

Příznivě vypadá koncept bezpečnosti pro distribuční síť se dvěma nebo více transformátory. Jsou-li transformátory dimenzovány tak, že v normálním provozu jsou zatíženy na cca 70 % výkonu (jeden ze základů hospodárnosti a rozumného dimenzování), bude při výpadku transformátoru dostačující AF výkon ostatních transformátorů, protože výkon odpojeného transformátoru bez provozních omezení převezmou.