PŘÍSLUŠENSTVÍ A MONITOROVACÍ ZAŘÍZENÍ

Transformátor – vybavení

Krom základních částí transformátoru – jádro, vinutí a mechanické konstrukce – je požadováno takové vybavení, aby se dal začlenit do běžných elektrických zařízení. To jsou především vývody a monitorování teploty, další možností jsou ventilátor, skříň, mechanické nástavby, jako např. přípojnice, uzemňovač, kulové zemnící body atd., dle požadavku na uspořádání zařízení.

Elektrické připojení

  • VN a NN svorky leží standardně proti sobě na delších stranách transformátoru
  • VN svorky jsou mechanicky a elektricky včleněny do VN cívky společně s přepínačem odboček
  • NN přípojnice jsou vyvedeny včetně nulové přípojnice nahoru

Monitorování teploty transformátoru

Monitorování teploty prostřednictvím PTC termistorů (rezistor s náhlým vzestupem odporu při dosažení hraniční teploty) je obecně určeno pro všechny suché transformátory. Protože VN a NN vinutí je navzájem v tepelné rovnováze, jsou termistory z izolačních důvodů umístěny do NN cívek. Chrání především ve vakuu zalité VN vinutí proti nedovoleným teplotám, které se mohou vyskytnout při přetížení, nedostatečném chlazení nebo vysoké okolní teplotě. Na přání je možné vybavit transformátor monitorováním teploty pomocí Pt100 nebo monitorováním teploty jádra prostřednictvím PTC nebo Pt100.

Monitorování teploty suchého transformátoruSuchý transformátor - monitoring teploty

Jsou vestavěny dva systémy:

První hlásí překročení teploty, která je základem pro normální dobu životnosti, tzn. trvalé zatížení při okolní teplotě 20 °C. Měl by být varován provozovatel a transformátor odlehčen.

Druhý systém je nastaven na hraniční teplotu deklarovanou teplotní třídou, která by neměla být překročena kvůli rychlému snížení životnosti. Přitom má být transformátor odpojen. Vývody třech termistorů jsou zapojeny do série na svorkovnici. Odtud následuje dvouvodičové spojení s monitorovacím zařízením, které je dodáno k volné instalaci do rozvaděče.

Suché transformátory T119Suché transformátory NT538Suché transformátory NT935

Suché transformátory NT935-IRSuché transformátory T154Suché transformátory - vybavovací přístroj