HLUČNOST

Snížení vyzářené hlučnosti transformátorů do okolí nabývá stále více na významu. SGB nabízí speciální technické řešení např. pro nemocnice.

SGB suché transformátory jsou proto nabízeny také v normálním provedení s redukovanými ztrátami a hlučností.

Vedle volby indukce a materiálu jádra se projeví příznivě na hlučnost a ztráty transformátoru způsob spojení sloupů a jha jádra metodou step-lap.

Jako ukazatel hlučnosti suchých transformátorů v AN provozu bez skříně přichází úvahu tyto parametry:

A – hladina akustického tlaku
LPA v dB
A – hladina akustického výkonu
LWA v dB
a příslušná měřící plocha LS v dB.

Definice těchto hodnot a způsob jakým je provedeno měření hluku, jsou uvedeny v ČSN EN 6076-10. Důležité pojmy v této souvislosti jsou:

  • Vztažná plocha
  • Délka měřící cesty pm (m)
  • Obsah měřící plochy S (m2)
  Suchý transformátor a jeho hlučnost

Hlučnost suchých transformátorůSuché transformátory - hlučnost

Z bezpečnostních důvodů se neměří hlučnost suchých transformátorů tak jako u olejových ve vzdálenosti 0,3 m, ale 1 m od vztažné plochy.

Následující vztah je stanoven pro LWA a LPA s LS:

LWA = LPA + LS
LS = 10 log S : S0 dB
S = (h+1) × pm a S0 = 1 m2
pm = 4 MA + (DWA + 2)π
MA = rozteč (m)
DWA = vnější průměr vinutí (m)
h = výška jádra (m)