VYSOKONAPĚŤOVÉ VINUTÍ

   Vysokonapěťové vinutí (VN vinutí) je srdcem transformátoru. Zde leží velký technický know-how SGB. Jádro a cívka nízkého napětí jsou pro celkové dimenzování rovněž důležité - a proto musí být všechny komponenty vzájemně sladěny.

Vysokonapěťové vinutí

   Suché transformátory se vyznačují tím, že VN vinutí je kompletně uzavřeno v pryskyřicovém tělese s hladkým povrchem. I když to norma výslovně nepředepisuje, lze toho u vysokonapěťových aplikací technicky dosáhnout jen ve formách zalévaných pod vakuem - jako u SGB. Precizní výrobní technologie SGB a použité materiály s vynikajícími vlastnostmi, které je odlišují od jiných transformátorů, z nich činí velmi spolehlivé a bezpečné řešení.

 

Logo resq

Reserves-equipped

Tepelné rezervy díky izolaci VN cívky umožňují přetížení.

Endurance-enhanced

Chladící kanálky zajišťují vysokou životnost.

Surge-proof

Dvouvrstvé vinutí umožňuje zvládnout vysoké rázové napětí.

Quantum-leap

Sklolaminátové vyztužení se stará o stabilitu při transportu a provozu jakož i při teplotních rázech. Pro naše zákazníky znamenají tyto vlastnosti vysokou míru bezpečnosti jak ve vztahu k provozu tak i při rozhodování o investicích.

Resin Quality by SGB

...co znamenají tyto výjimečné znaky kvality?

Reserves-equipped

Tepelné rezervy umožňují přetížení

SGB suché transformátory zde nemají výhodu jen proti olejovým transformátorům, ale i proti suchým transformátorům obvyklé konstrukce. Tyto konstrukce využívají běžné vinutí cívky, u které se vinutí skládá z hliníkového pásku a fóliové izolace závitů. Třída izolace je pouze F, a to také ve spojení s celým izolačním systémem - bez tepelné rezervy. Docela jinak je to u SGB suchých transformátorů, neboť SGB používá dvouvrstvé vinutí z izolovaných drátů, u nichž je primární izolace tvořena buď vysoce tepelně odolným polyesterovým lakem s teplotním indexem 200 °C, nebo Nomexem s teplotní třídou C (220 °C). Jelikož jsou SGB transformátory dimenzovány podle teplotní třídy F (155 °C), má primární izolace značnou teplotní rezervu.

VN vinutí suchého transformátoruVN vinutí suchých transformátorů

Endurance-enhanced

Vysoká životnost zaručena

Suché transformátory musí odevzdat vznikající tepelné ztráty do okolního vzduchu, který je chladí přes povrch cívky, aniž by bylo uvnitř cívky překročeno dovolené oteplení dle příslušné izolace. Toto se týká jak střední teploty, tak také Hot-Spot teploty. Při daném koeficientu přestupu tepla jsou parametry pro odvedené množství tepla podmíněné okolní teplotou, teplotou povrchu cívek a velikostí povrchové plochy.

U suchých transformátorů tradiční technologie s běžným vinutím jsou k dispozici pro chlazení jen vnitřní a vnější povrchové plochy válcového vinutí. Aby se dosáhlo nutné povrchové plochy, musí být cívky větší, než by bylo požadováno elektrickými parametry. Technologie zvolená SGB – dvouvrstvé vinutí – dovoluje naproti tomu jednoduchým způsobem vsazení dodatečných kanálků dovnitř cívky. Tak se získá další chladící plocha, díky čemuž se může cívka optimálně navrhnout s ohledem na mechanické rozměry. SGB transformátory mohou být vybaveny více chladícími kanály.

SGB Suché transformátory zaručují při náležitém využití materiálu rovnoměrné rozdělení teploty uvnitř cívky. Optimalizované chlazení umožňuje redukci teploty VN vinutí a mimo to rovnoměrné rozdělení teploty celého transformátoru.

Surge-proof

Vysoká rázová napětí jsou bezpečně potlačena

Jen SGB suché transformátory mají pod vakuem zalité VN cívky, u nichž je provedeno dvouvrstvé uložení vinutí. To značně zvyšuje bezpečnost při potlačení rázových napětí, které jsou způsobeny úderem blesku nebo vakuovými spínači.

  • Běžné vinutí cívek ostatních transformátorů vede k velmi rozdílnému napěťovému namáhání zvláště vstupních závitů, protože 70% rázového namáhání se vyskytne na prvních 30% závitů. Riziko závitového zkratu se tím značně zvyšuje.
  • Dvouvrstvé vinutí SGB naproti tomu zaručuje lineární rázové namáhání pro všechny vinutí.

vysokonapěťové vinutí suchého transformátoruvysokonapěťové vinutí suchých transformátorů

Quantum-leap

Teplotní šoky budou spolehlivě překonány

Suché transformátory podléhají při jejich transportu mechanickému a, zejména při provozu, silnému teplotnímu namáhání. Z tohoto důvodu má velký význam schopnost transformátorů bezpečně odolávat teplotním šokům.

Rozhodující pro tyto vlastnosti je složení pryskyřice – základní hmoty, ve které je vodič zalit. Přitom záleží zejména na pevnosti v tahu a teplotní roztažnosti vrstvené hmoty ve vztahu k vodivému materiálu. U běžných suchých transformátorů se skládá tato pryskyřice ze 70 % z minerálního plniva, což je převážně křemičitá moučka. Taková hmota má pevnost pouze epoxidové pryskyřice, tedy asi 50 N/mm. Při maximálním minerálním plnění se dosáhne zhruba koeficientu teplotní roztažnosti hliníku, ale je výrazně vyšší než roztažnost mědi. Toto je důvod, proč jsou suché transformátory běžné technologie po desetiletí k dispozici pouze s hliníkovým vinutím. Nedávno se dosáhlo zlepšení díky dodatečnému zesílení skelným vláknem na povrchových plochách.

Quantum-leap překonání teplotních šokůTeplotní šoky u suchých transformátorů

U SGB je technologie zcela jiná. Izolační systém se skládá z epoxidové pryskyřice zesílené skelnými vlákny mezi vrstvami a na povrchu. To zvyšuje pevnost na 120 N/mm a tepelný koeficient, který leží stejně blízko mědi a hliníku. SGB suché transformátory jsou vyráběny jak v mědi, tak i v hliníku. Zalévání se děje odjakživa pod vakuem, díky kterému je vyloučena přítomnost vzduchových bublinek v pryskyřici. Výhoda zvoleného izolačního systému SGB se již mnohokrát potvrdila v testech. Teplotní zkouška šokem pro klimatickou třídu C2 dle IEC 60076-11 vychází z teploty -25 °C, SGB cívky obstály také ve zkoušce -50 °C.