JÁDRO

Pro výpočet jader suchých transformátorů jsou velmi podstatné tyto požadované parametry: ztráty naprázdno, hlučnost a proud naprázdno. Výběr vysoce kvalitních materiálů pro vývoj a výrobu jádra je proto nepostradatelný.

Pro suché transformátory SGB jsou použity za studena válcované orientované plechy s typickým ztrátovým číslem 0,75 - 0,95 W/kg při 1,7 T a tloušťka plechů se pohybuje mezi 0,23 - 0,27 mm. Ve většině případů jejich použití mohou být díky tomu dosaženy požadované hodnoty ztrát naprázdno a hlučnosti. Při zvláštních požadavcích je použit tzv. Hi-B-plech, u kterého mohou být sníženy ztráty naprázdno o 15 % a hlučnost o 5 - 7 dB(A) při stejných rozměrech, takže lze tyto transformátory použít také pro speciální aplikace, které toto provedení vyžadují. Více o technologii trafoplechů je možno se dočíst zde.

Jádro suchého transformátoruSuchý transformátor - jádro

Jádra samotná jsou stříhána a skládána na moderních strojích, které zaručují vysoce precizní překládání metodou Step-Lap. Zjednodušeně řečeno jsou při metodě Step-Lap díky mnohonásobnému překrytí jednotlivé plechy spojeny a staženy, čímž jsou redukovány ztráty.

Všechna jádra jsou chráněna před korozí vysoce tepelně odolným dvousložkovým lakem. Mimo jeho vynikající antikorozní vlastnosti je tím také zajištěna nutná stabilita jádra, jelikož lak vnikne také mezi jednotlivé plechy a tyto vzájemně slepí.

Jádro je fixováno prostřednictvím rámu, skládajícího se ze spodních a horních stahovacích profilů a přímo na jádře položených plochých tyčí.

Ploché tyče jsou vytvořeny z nemagnetické ploché oceli a silově spojují horní a spodní stahovací konstrukci. Konstrukčně je rám proveden tak, aby bylo jádro fixováno maximálně volně vůči namáhání v tlaku a tahu, neboť jedině tak bude mít vynikající vlastnosti ve vztahu ke ztrátám a hlučnosti. Spodní jho podepřené pomocí dílů z plastu zesílených skelnými vlákny leží na spodních nosnících podvozku, na kterých jsou upevněna obousměrná kolečka. Dle požadavku na místo instalace mohou být zvolena různá upevnění, jako např. dodatečné můstky, sanice, vibrace redukující části a další.