NÍZKONAPĚŤOVÉ VINUTÍ

Vinutí nižšího napětí je téměř vždy provedeno u SGB suchých transformátorů jako fóliové. Výhody této metody mluví za sebe:

  • Snížení dodatečných ztrát
  • Vyrovnané rozložení teplot ve vinutí
  • Vysoká zkratová pevnost

Výjimky jsou z technických důvodů jen u výkonů nižších než 160 kVA a napětí vyšším než 3 kV (např. 10 kV).

nn vinutí suchého transformátoruSuchý transformátor - nízkonapěťové vinutí

Již více než 40 let vyrábí SGB fóliové vinutí pro distribuční a suché transformátory. Tato dlouhá zkušenost je důvodem pro kvalitu zaručující specifika:

  • SGB používá výhradně materiál od výrobců ze speciálních válcoven, aby bylo zajištěno, že hrany budou bez otřepů. Toto je nutný předpoklad pro elektrickou spolehlivost.
  • Pro spojení výstupní přípojnice s pásem vinutí existují dvě běžné metody a sice svařování pod ochrannou atmosférou nebo svařování za studena pod vysokým tlakem (400 kN). Již více než 20 let používá SGB pouze svařování za studena.
    Výhody:
  • žádné metalurgické změny vodivého materiálu vlivem teplotního procesu
  • žádná cizí tělesa, která mohou vzniknout během svařování
  • Díky použití vícevrstvého Prepregu a následnému slepení vznikne velmi pevný silnostěnný válec, který může, na rozdíl od běžných provedení, samostatně zachytit radiální zkratové síly. Jednoduché uchycení k jádru slouží pouze k vycentrování.
  nízkonapěťové vinutí suchých transformátorů