ZEMNÍCÍ TLUMIVKY

Zemnící tlumivky jsou používané pro nízko impedanční uzemnění nulového bodu třífázových sítí kvůli omezení poruchového proudu v případě zkratu fáze-země (poruchový proud bude omezen na mezi fázový zkratový proud). Jedna svorka tlumivky je připojena k nulovému bodu sítě a druhá svorka je uzemněna. Během běžného provozu elektrického systému je proud protékající tlumivkou téměř nulový, jelikož je jeho velikost závislá pouze na nesymetrii třífázového systému.

Zemnící tlumivky