COIL INNOVATION

Výrobce suchých tlumivek a reaktorů se vzduchovým jádrem, kterého výhradně zastupujeme pro Českou republiku a Slovensko, sídlí v rakouském městečku Eferding. Společnost byla založena v roce 2004. V portfoliu výrobků Coil Innovation jsou mimo jiné:

  • Omezující reaktory
  • Filtry vyšších harmonických
  • Zemnící tlumivky
  • Shuntovací reaktory
  • Sériové reaktory pro indukční pece
  • SVC reaktory
  • Reaktory pro HVDC

Vzduchové reaktrory jsou používány především v přenosových a distribučních sítích, ale také v elektrických sítích elektráren a průmyslových podniků. Důvodem jejich použití je ochrana těchto systémů a zvýšení jejich efektivity.

S pokračujícím vývojem technologií pro výrobu a přenos elektrické energie, především díky častějšímu používání polovodičových výkonových prvků, se požadavky na použití změnily. Spektrum aplikací pro vzduchové reaktory se značně rozšířilo. Výhodou použití reaktorů se vzduchovým jádrem proti reaktorům s železným jádrem je jejich lineární charakteristika a ekonomická výhodnost.

Díky používání nových voděodolných izolačních materiálů a pokročilých výrobních technologií je možné vzduchové reaktory použít pro nejvyšší používané napěťové a výkonové úrovně.

Vzduchové reaktory nepoužívají olej pro izolaci ani jiné nebezpečné látky. Jsou tedy přívětivé k životnímu prostředí. Navíc jsou už od základu zcela bezúdržbové.

S některými z jejich produktů se už můžete setkat také v České republice a na Slovensku, kde jsme za dobu naši spolupráce zrealizovali projekty jak v přenosové soustavě (např. ČEPS), na drahách (např. SŽDC), tak i v průmyslu (např. Arcelor Mittal).

  Coil Innovation