PECNÍ TLUMIVKY

Sériové reaktory jsou instalovány v napájecím systému elektrických obloukových pecí (EAF – electric arc furnace) na primární stranu pecního transformátoru pro zlepšení účinnosti pece, zvláště v tavící fázi. Pomocí zvýšení indukce zdroje EAF je stabilnější elektrický oblouk, čímž je dosaženo menšího opotřebování grafitových elektrod a zkrácení tavícího cyklu.

Sériové reaktory jsou běžně vybaveny odbočkami, typicky v rozsahu 40 až 100% maximální hodnoty indukce (standardně v krocích po 15 nebo 20%), pro optimalizaci účiníku pro určité tavící cykly.

Pecní tlumivky