OMEZUJÍCÍ REAKTORY

Omezující reaktory jsou do série zapojené k přenosové/distribuční síti nebo zdroji energie pro omezení zkratového výkonu za instalovaným reaktorem. Reaktor omezuje zkratový proud na úroveň, který je schopné zařízení (vypínač, odpínač nebo pojistka) instalované v síti bezpečně zvládnout. Toto je typická aplikace omezujících reaktorů zobrazena na obrázku (a). Díky jejich lineární závislost indukce na proudu, je celková indukce reaktoru zachována také při poruchových stavech v síti.

Jiné speciální aplikace omezujících reaktorů jsou:

  • Reaktory pro vyrovnání výkonu pro paralelní obvody sdílejících výkon (b)
  • Reaktory pro spojení přípojnic při propojování různých přípojnicových systémů (c)
  • Reaktory pro omezení zapínacího proudu kondenzátorů nebo tlumící reaktory (d)

Omezující reaktory