SHUNTOVACÍ REAKTORY

Za standardních podmínek je velikost proudu v systému ovlivněna připojenou ohmickou a indukční zátěží. VVN linky a kabely ale mají vlastní kapacitu, která způsobuje kapacitní proudy. Tímto je generován kapacitní výkon VAr. V sítích s nízkou zátěží způsobí tento kapacitní proud zvýšení napětí na konci vedení. Při použití shuntovacích reaktorů je kapacitní výkon VAr kompenzován a zvýšení napětí na konci vedení je potlačeno. Tímto je zvýšena efektivita systému, protože je umožněno přenést větší množství aktivní zátěže.

Suché reaktory se vzduchovým jádrem se standardně připojují k terciálnímu vinutí (např. 20 kV) ZVN transformátorů (např. 400/110 kV) (a). Pro systémy do 115 kV mohou být suché shuntovací reaktory se vzduchovým jádrem připojeny přímo do sítě (b).

Shuntovací reaktory