HVDC REAKTORY

Elektrická energie je nejčastěji generována, přenášena a distribuována střídavým proudem. V mnoha případech je ale výhodné zavést i stejnosměrný proud do distribuční sítě.

Technologie HVDC (High Voltage Direct Current = Velmi Vysoký Stejnosměrný Proud) se používá v případech, kdy je potřeba přenést velké množství elektrické energie na velkou vzdálenost pomocí nadzemního vedení nebo podmořskými kabely. Používá se také pro propojení nezávislých střídavých systémů takzvanými „back-to-back“ propojovači, když není možné použít tradiční střídavé propojení. Toto může nastat při propojování dvou nesynchronních systémů, nebo když propojení střídavých systémů zapříčiní příliš velké zkratové poměry v síti.

V HVDC systémech jsou suché reaktory se vzduchovým jádrem klíčovým komponentem a používají se pro různé účely. Jako příklad je na jedno-pólovém schématu níže znázorněn typický příklad HVDC systému, konkrétně stanice pro přeměnu střídavého proudu na stejnosměrný na konci HVDC systému s důrazem na použití vzduchových tlumivek.

HVDC reaktory

HVDC tlumivky

Vyhlazovací HVDC tlumivky (a) jsou v sérii připojeny k přenosovému vedení nebo v přechodném stejnosměrném obvodu „back-to-back“ propojovače. Tyto jsou instalovány z důvodu omezení vyšších harmonických v stejnosměrném systému, omezení proudových nárůstů během poruchových stavů a zlepšení dynamické stability HVDC sytému.

HVDC filtry jsou instalovány na střídavé (c) i stejnosměrné (b) straně. Střídavé filtry mají dvě funkce. Poskytují jalový výkon a omezují přítomnost vyšších harmonických.

V HVDC systémech jsou používány 3 typy filtrů s různými konfiguracemi tlumivek, kondenzátorů a rezistorů:

  • Filtry laděné na jednu frekvenci (single tuned)
  • Filtry laděné na dvě frekvence (double tunded)
  • Filtry jako horní propust (highpass)

HVDC reaktory

Typické konfigurace střídavých filtrů pro HVDC systémy