FILTRAČNÍ TLUMIVKY

Vyšší harmonické jsou vytvářeny použitím nelineárních komponentů a zatížením výkonových systémů. Tyto elementy lze charakterizovat poklesem napětí, které neodpovídá proudovému zatížení. Zdrojů těchto nelinearit je v sítích celá řada, jako např. svařovací stroje, elektrické pohony nebo fluorescenční osvětlení. Najdete je ale i v domácnostech – televize nebo počítače.

Proud vyšších harmonických může mít nepříznivý vliv na různá elektrická zařízení. Mezi ně patří transformátory, odpínače, kondenzátory, pojistky a ochranná relé. Škodlivým efektem jsou zvýšené ztráty, zahřívání a zvýšené namáhání izolace. Pokud jsou elektrické systémy také používané pro přenos telekomunikačních signálů, vyšší harmonické mohou ovlivnit jejich kvalitu. Distribuční společnosti velmi často přítomnost vyšších harmonických v sítí pokutují.

Kvůli těmto důvodům musejí být vyšší harmonické eliminovány pomocí filtrů. Tyto filtry, skládající se z reaktorů a kondenzátorů, jsou instalovány v blízkosti zdroje vyšších harmonických pro poskytnutí nízko impedanční trasy pro proudy vyšších harmonických. Toho je dosaženo sériovým zapojením filtrační tlumivky a kapacitních bank, které vytváří filtrační obvod naladěný na určitou frekvenci, kterou je potřeba v obvodu potlačit. Pokud je potřeba potlačit několik různých frekvencí, je potřeba do systému připojit několik filtrů, které jsou vždy naladěny na určitou rezonanční frekvenci. Nejčastěji se eliminují frekvence 3., 5. a 7 harmonické základní frekvence, která je u nás 50 Hz.

Pokud je nutné ladění filtru, je možné filtrační tlumivku dodat s odbočkami pro budoucí přizpůsobení její indukce.

Filtrační tlumivky