VÝROBNÍ PROCES VN ROZVADĚČŮ SGC

VN rozvaděče SGC jsou výsledkem spojení moderních technologií pro návrh a ekonomických, ergonomických a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních procesů.

Toto všechno začíná v konstrukčním oddělení, kde jsou připravovány Vaše výkresy pomocí CADových aplikací. Jakmile jsou výkresy schváleny, může začít výrobní proces. Oddělení pro zpracování plechů v SGC využívá nejmodernější přístroje programovatelné pomocí systému CAD/CAM.

Automatický laser, děrovací a lisovací stroje mohou být skutečně nazvány unikátními. Dva extrémně rychlá děrovací a řezací zařízení využívají automatický třídící a zaváděcí systém, který šetří množství nevyužitého materiálu.

Četné možnosti matic a podavačů ocelových plátu umožňují vyrobit pole, která jsou uživatelsky velmi přívětivá.

Jakmile je tento proces ukončen, jsou jednotlivé ocelové pláty přemístěny k plně automatickému svářecímu robotu, který je řízen CNC. Tento svářecí robot vytvoří kompletní rám pole VN rozvaděče.

Nyní začíná proces výroby dveří, který se skládá z odmaštění, barvení, fosfátování, pozinkování a následuje lázeň v demineralizované vodě. Poté jsou automaticky stříkány polyesterovým práškem a ohřáty v peci na 200 °C

Všechna pole VN rozvaděče jsou vyrobena z velmi kvalitních pozinkovaných plechů, díky čemuž jsou odolné vůči korozi a zajišťují velmi dlouhou životnost.

Výrobní proces vysokonapěťových rozvaděčů SGC
Průběh výrobního procesu rozvaděčů SGC

Speciální pole jsou nejprve připravena v montážní hale. Toto rozdělení nám umožňuje věnovat potřebnou pozornost na dosažení perfektního vyvážení s dalšími postupy a správnou montáž jednotlivých dílů. V dalším kroku jsou pole sestavena. Tento krok je předmětem velmi přísných procesních pravidel.

Jakmile jsou pole kompletní, procházejí velmi pečlivou kontrolou kvality. Elektrické testy zahrnují měření odporu odpojovače RV 44 a uzemňovače EM 20. Pole je testováno zkušebním napětím 50 kA/1 min. Velmi důležitým a unikátním je test, při kterém se měří zavírací rychlosti odpojovače a uzemňovače.

Je možné také zkontrolovat (na digitálním displeji) vibrace během zapínání. Mechanické testy zaručují těsnost pole a správné umístění a funkci jednotlivých částí.

Těsně před odesláním zákazníkovi projde pole finální kontrolou, kde jsou zkontrolovány speciální požadavky klientů na provedení jednotlivých polí.

Pole jsou nyní připravena k odeslání... ke šťastnému a spokojenému zákazníkovi!