TECHNICKÉ PARAMETRY ROZVADĚČŮ DF-3

Jmenovité napětí kV 12 17,5 24
 
Impulsní výdržné napětí 1,2/50 µs  
     Mezi fázemi a vůči zemi kV 75 95 125
     Přes izolační vzdálenost kV 85 110 145
Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí  
     Mezi fázemi a vůči zemi kV 28 38 50
     Přes izolační vzdálenost kV 32 45 60
Jmenovitá frekvence Hz 50/60 50/60 50/60
Jmenovitý proud A 630 630 630
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud 1 s kA 20 20 20
Jmenovitý dynamický výdržný proud kA 50 50 50
Vypínací schopnost RV 53 (Třída E3)  
     Jmenovitý vypínací proud zátěže A 630 630 630
     Jmenovitý vypínací proud smyčky A 630 630 630
     Jmenovitý vypínací proud kabelu A 16 16 16
     Jmenovitý zkratovací zapínací proud kA 50 50 50
     Jmenovitý vypínací proud zemního spojení A 100 100 100
     Jmenovitý vypínací proud kabelu při zemním spojení A 30 30 30
Stupeň ochrany   IP4X IP4X IP4X
Mechanická trvanlivost c/o   1000 1000 1000
Normy   IEC 62271-100, IEC 62271-1, 62271-102, -103, -105, 62271-200 a IEC 61243-5
Certifikáty   KEMA/IPH