TECHNICKÉ PARAMETRY ROZVADĚČŮ DI-2

Jmenovité napětí kV 36
 
Impulsní výdržné napětí 1,2/50 µs  
     Mezi fázemi a vůči zemi kV 170
     Přes izolační vzdálenost kV 195
Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí  
     Mezi fázemi a vůči zemi kV 70
     Přes izolační vzdálenost kV 80
Jmenovitá frekvence Hz 48/62
Jmenovitý proud přípojnic A 400/630
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud 3 s kA 20
Špičková hodnota krátkodobého proudu kA 50
Vypínací schopnost RV 36 (Třída E3)  
     Jmenovitý vypínací proud zátěže A 400/630
     Jmenovitý vypínací proud smyčky A 630
     Jmenovitý vypínací proud kabelu A 25
     Jmenovitý zkratovací zapínací proud kA 50
     Jmenovitý vypínací proud zemního spojení A 50
     Jmenovitý vypínací proud kabelu při zemním spojení A 16
Stupeň ochrany   IP6X/IP4X
Mechanická trvanlivost c/o   1000 (= M1)
Normy   IEC 62271-100, IEC 62271-1, 62271-102, -103, -105, 62271-200
Certifikáty   KEMA/IPH