VÝHODY VN ROZVADĚČŮ SGC

Jelikož je SGC v holdingu Het Veer společně s firmou DEBA, která provádí elektroinstalační práce, jsou produkty SGC navrženy a vyráběny dle zpětné vazby z praxe a tím je zaručena jejich kvalita a bezpečnost. Hlavními výhodami jsou:

  • maximální možná bezpečnost obsluhujících techniků,
  • jednoduché ovládání VN rozvaděčů,
  • jednoduchá a rychlá montáž rozvaděčů,
  • velmi precizní dílenské provedení.

Boční pláty pro zakrytování jednotlivých polí jsou vždy dodávány v tloušťce 2 mm. Mezi jednotlivými poli modulárních rozvaděčů je tak vždy 4 mm plechu, což zaručuje, že pokud vznikne v jednom poli zkrat, bude zasaženo vždy pouze jedno pole, které je nutné vyměnit. Zbytek rozvaděče zůstane nepoškozen. Výrazně se tak snižuje velmi důležitý parametr tzv. TCI (Total Costs of Investment), což jsou náklady na pořízení a provozování produktu. Bohužel se dnes setkáváme s faktem, že se zákazník rozhoduje pouze podle pořizovacích nákladů, ale náklady na provoz jsou zanedbány. Výsledkem pak je, že se ušetří při prvotní investici, ale provozováním pak zákazník tratí.

Dalším významným a unikátním prvkem hrajícím pro zvýšení bezpečnosti VN rozvaděčů je, že u typu DF-2 je použit dvoupolohový odpojovač a zvlášť uzemňovač. Nože uzemňovače jsou fyzicky viditelné v poli rozvaděče skrze okénko a obsluha se tak nemusí spoléhat na indikátor, který může být porouchaný. Významně se tak omezuje možnost nehody.

VN rozvaděče SGC se mohou chlubit velmi jednoduchým ovládáním, které bylo vyvinuto na popud techniků, kteří s tímto zařízením dennodenně pracují.

Ve VN rozvaděčích je použito naprosté minimum plastových částí. Řešení SGC je velmi robustní, což dokládá také hmotnost jednotlivých polí ve srovnání s konkurenčními produkty.

Jednoduché ovládání rozvaděčů SGC