TECHNICKÉ PARAMETRY ROZVADĚČŮ DR-6

Jmenovité napětí kV 12 17,5 24
 
Obecná specifikace  
Impulsní výdržné napětí 1,2/50 µs  
     Mezi fázemi a vůči zemi kV 75 95 125
     Přes izolační vzdálenost kV 85 110 145
Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí  
     Mezi fázemi a vůči zemi kV 28 38 50
     Přes izolační vzdálenost kV 32 45 60
Jmenovitá frekvence Hz 50/60 50/60 50/60
Jmenovitý proud A 630 630 400/630
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud 1 s kA 25 20 12,5/16/20
Jmenovitý dynamický výdržný proud kA 63 50 40/50
Vypínací schopnost RV 44 (Třída E3)  
     Jmenovitý vypínací proud zátěže A 630 630 400/630
     Jmenovitý vypínací proud smyčky A 630 630 400/630
     Jmenovitý zkratovací zapínací proud kA 63 63 50
     Jmenovitý vypínací proud zemního spojení A 100 100 100
     Jmenovitý vypínací proud kabelu při zemním spojení A 30 30 30
Vnitřní oblouk 1 s // IEC 62271-200 (5. kritérium) kA 20 20 20
Stupeň ochrany  
     Oddíl VN   IP6X IP6X IP6X
     Oddíl NN   IP4X IP4X IP4X
Jmenovitý tlak plynu při 20 degC   0,3 bar přetlak 0,3 bar přetlak 0,3 bar přetlak
 
Vstupní/výstupní pole (K)  
Jmenovitý proud A 630 630 630
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud 1 s kA 25 25 12,5/16/20
Jmenovitý zkratovací zapínací proud kA 63 50 31,5/40/50
 
Ochrana transformátoru (T)  
Jmenovitý proud A 200 200 200
 
Vypínač v kombinaci s pojistkami (T)  
Zkratová vypínací schopnost (limitovaná pojistkami) kA 25 25 16/20
Zapínací schopnost kA 63 63 40/50
 
Vakuový vypínač (D)  
Zkratová vypínací schopnost pro 1 s kA 20 20 16
Zapínací schopnost kA 63 50 50
Počet zapnutí   5 5 5