TRAFOSTANICE LAHMEYER - TYP NDV 1600 / 2500

Kiosková trafostaniceKioskové trafostanice

Specifikace

 • robustní provedení
 • nízká hmotnost a objem; kompletní stanice včetně vybavení a transformátoru 1600 / 2500 kVA váží cca 6500 kg / 8500 kg
 • transformatorový prostor je přístupný přes oboustranné zasouvací kryty nebo přes střechu
 • čelní dveře, závěsy dveří volitelné vpravo/vlevo, úhel otevření 135°, aretace při 90° a 135°
 • stavební/nouzové vývody
 • ocelový základ je vytvořen jako modulová základová jednotka, je patentován a má hmotnost 620 kg; části, které mají kontakt se zeminou jsou z nerezeové oceli
 • 100% bezpórový nástřik práškovou barvou
 • olejová záchytná jímka z ocelového plechu 4 mm, žárově pozinkovaná a nastříkaná, bez kontaktu se zeminou; těsnost lze zkoušet zvenčí
 • vyvedení kabelů a jiných napájecích vedení přes základové části; zavedení kabelů se provádí přes podlahové desky nad zemním prostorem
 • boční obsluhované strany lze kompletně vybavit VN spínacími prvky (rovněž VN měničový prostor)
 • standardní finální barva RAL 7032 (šedá)

Dohromady mimořádně hodnotné, montážně výhodné a ekologické řešení.

Možnosti vybavení

Transformátor

 • NDV 1600 max. 1600 kVA olejový transformátor SGB
 • NDV 2500 max. 2500 kVA olejový transformátor SGB
 • jedinečná možnost zabudování 2 ks transformátorů 630 kVA

VN rozvaděč

Dle požadavku zákazníka je stanice vybavena kompaktním 3 - 4 pólovým vn rozvaděčem s izolací SF6, nebo vzduchovou. Oba typy stanic umožňují zabudovat VN měření.

NN rozvaděč

Hlavní vypínač

   3f jistič dle daného výkonu transformátoru.

Vývody

 • pojistkové
  • odpojovače
  • odpínače
 • lištové i řadové max.630 A
 • připravenost pro připojení kabelů kabelovými oky

Měření NN

 • měřící transformátory proudu + ampérmetry
 • měřící transformátory napětí + voltmetr + voltmetrový přepínač
 • univerzální skříň měření USM

Tato specifikace je pouze orientační, nn rozvaděč vybavujeme
dle dodané projektové dokumentace a při konzultaci navrhneme nejvhodnější variantu.