TECHNICKÁ DATA A PODKLADY PRO PROJEKTANTY

NÁZEV SOUBORY
 
Prospekt: Kioskové trafostanice Lahmeyer-Compactstation typ NDV 1600 /2500. pdf
Požární zpráva (požárně-bezpečnostní řešení). pdf
Požární zpráva (požárně-bezpečnostní řešení) pro kiosek se suchým transformátorem o výkonu 630 kVA. pdf
Návod k obsluze. pdf
Rozměrový výkres. dxf | pdf
Schéma zvedání. dxf | pdf
Výkopové práce. dxf | pdf
Stavebnicový základ. pdf
Plán přepravy. pdf