TRAFOSTANICE LAHMEYER - TYP LCS-E.6 / LCS-E.7

Kiosková trafostaniceKioskové trafostanice

Specifikace

 • robustní a přitom nejmenší nabízený typ
 • nízká hmotnost, malý objem; kompletní stanice včetně vybavení a transformátoru 630 kVA cca 3.400 kg
 • transformátorový prostor přístupný přes oboustranné boční kryty nebo přes střechu
 • dveře na čelní straně, levé nebo pravé, úhel otevření 135°, aretace při 90° a 135°
 • stavební / nouzové napájení
 • ocelový základ cca 320 kg, žárově pozinkovaný, 100% bezpórový dvojí práškový nátěr (zinkový základ, krycí nástřik), je patentovaný jako modulová jednotka
 • olejová záchytná jímka, nerezová ocel 3 mm, bez kontaktu se zeminou; těsnost zvenku odzkoušena
 • zavedení kabelů přes zemní desky
 • průchody kabelů nebo jiných vodičů je možné v rámci struktury základů
 • standardní finální barva RAL 6003 (olivově zelená)

Dohromady mimořádně hodnotné, montážně výhodné a ekologické řešení.

Možnosti vybavení

Transformátor

Trafostanici vybavujeme olejovým hermetickým transformátorem SGB do výkonu 630 kVA.

VN rozvaděč

Dle požadavku zákazníka je stanice vybavena kompaktním 3 - 4 pólovým vn rozvaděčem s izolací SF6, nebo vzduchovou.

NN rozvaděč

Hlavní vypínač

   3f jistič dle daného výkonu transformátoru.

Vývody

 • pojistkové
  • odpojovače
  • odpínače
 • lištové i řadové max.630 A
 • připravenost pro připojení kabelů kabelovými oky

Měření NN

 • měřící transformátory proudu + ampérmetry
 • měřící transformátory napětí + voltmetr + voltmetrový přepínač
 • univerzální skříň měření USM

Tato specifikace je pouze orientační, nn rozvaděč vybavujeme
dle dodané projektové dokumentace a při konzultaci navrhneme nejvhodnější variantu.