JÁDRO

Jádro se vyrábí ze stejných trafoplechů podobnou metodou jako u distribučních strojů jen s tím rozdílem, že ho musí skládat dva lidé. Tloušťka plechů se pohybuje mezi 0,23 - 0,27 mm a ztrátový koeficient mezi 0,75 - 0,95 W/kg při 1,7 T. Kritériem výběru správného trafoplechu jsou požadavky zákazníka na ztráty a rozměry transformátoru. Plechy se vysekávají na vysekávacím stroji Georg 1000 do šíře mezi 200 - 1000 mm a do délky do 5200 mm. Poslední modernizací prošel stroj v roce 2013.

Jádro výkonového transformátoru SGBJádro výkonových transformátorů SGB

Výkonový transformátor - jádroVýkonové transformátory - jádro