AKTIVNÍ ČÁST

Po výrobě a odzkoušení všech cívek se cívky, které patří zasunout do sebe, postupně dle velikosti zasunou jedna na druhou tak, že na jádro se nasazuje jen jedna kompletně složená cívka.

Po nasazení na jádro se jeho vrchní část uzavře a spojí s víkem. Na víko se posléze upevňují průchodky a přepínač odboček pod zatížením. Ten se kupuje jako hotový vyzkoušený výrobek nejčastěji od firmy Maschinenbau Reinhausen. Po zabudování do víka se propojí s vyvedenými odbočkami vinutí. Podobně se propojí i konce vinutí cívek s průchodkami.

Hotová aktivní část jde na sušení do pece a na dotažení všech vůlí šroubovaných spojů momentovým klíčem.

Takto připravená aktivní část se zasune do nádoby. Víko upevněné na aktivní části se s nádobou buď sešroubuje, nebo svaří. Následuje vakuování a naplnění vysušeným a odplyněným olejem. Uzavření vysušeného transformátoru do nádoby se musí provést po vysušení co nejdříve, aby izolace aktivní části opět nenasála okolní vlhkost vzduchu. Každý transformátor je pak podroben tlakové zkoušce 1 bar po dobu 24 hodin.

Před elektrickými zkouškami se musí transformátor ještě dovybavit příslušenstvím tak, aby byl kompletní. Včetně elektrického propojení ventilátorů, teplotních čidel a hladinoměrů. Nesmí nic chybět.

  Aktivní část výkonového transformátoru

Výkonový transformátor aktivní částVýkonové transformátory aktivní část