EXPRESNÍ DODÁVKY TRANSFORMÁTORŮ

Pro váš klidný spánek nabízíme možnost nové služby. Servis 24. Jsme schopni se smluvně zavázat, že v případě poruchy na vašem stávajícím transformátoru, jsme schopni dodat z našeho skladu náhradní transformátor a to do 24 hodin od nahlášení poruchy. Ušetříte náklady za pořízení a spravování záložního transformátoru, který Vám nijak neslouží, jen stárne.

Smlouvy se uzavírají individuálně dle Vašich potřeb.