SILIKONOVÉ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ VN

Omezovače přepětí vysokého napětí jsou v naprosté většině případu dodávány se silikonovou izolací v provedení Solid Core design. Pro aplikace, kde je nutné vyšší mechanická pevnost omezovače, případně nedostačuje silikonová izolace, je samozřejmě možné nabídnout alternativu dle Vašich požadavků. Všechny typy omezovačů VN je možné instalovat jak vertikálně, tak horizontálně.

Omezovače přepětí VN jsou vyráběny jak ve Francii (typy HE, HE-S a HE-I), tak v Německu (typy SBK). Typová řada SBK-0 je určena výhradně pro vnitřní instalaci a je vhodná např. pro použití ve VN rozvaděčích nebo pro ochranu suchých transformátorů, kdy jsou instalovány přímo k vývodům VM. Varistory ZnO jsou vyráběny pouze ve francouzském výrobním závodě, kde jsou také jednotlivě zkoušeny. Tridelta tak patří několik málo výrobců, kteří si varistorové bloky vyrábějí kompletně tzv. in-house a mohou tak mít kvalitu svých výrobků plně pod kontrolou.

Silikonový omezovač přepětí VN

Následující obrázek znázorňuje oblast jejich použití v závislosti na systémovém napětí a třídě vybití vedení:

Oblast použití silikonových omezovačů přepětí VN