AKTUALITY

2018


12 / 2018   Během prosince proběhla dodávka posledních třech kusů výkonových olejových transformátorů SGB-SMIT Group, kterých bylo v rámci kontraktu na rok 2018 objednáno celkem sedm a to 2x 10 MVA a 5x 25 MVA.
 


 
11 / 2018   Navázali jsme na úspěšný pilotní projekt z roku 2015, kdy jsme dodávali regulační transformátor pro ČEZ Distribuce v Hranicích u Aše. Letos jsme v rámci projektu „Stabilizace napětí DS“ v průběhu roku dodali a uvedli do provozu 3 kusy olejových regulačních transformátorů DOTr 400H/20 s přepínačem odboček pod zatížením v rozsahu ±4x2%. Instalace probíhaly v lokalitách Divišov, Lužany a Těptín.
 


 
10 / 2018   Ve 41. kalendářním týdnu proběhly hned 2 úspěšné přejímací zkoušky v závodech SGB-SMIT Group. První proběhla v Neumarku, kde byly zkoušeny dva olejové hermetické transformátory 4 MVA, 35/6,3 kV. V druhé polovině týdne jsme ve zkušebně v Regensburgu přezkoušeli suchý transformátor 2,5 MVA, 35/0,4 kV, který je součástí dodávky 2 ks transformátoru 2,5 MVA a 1 ks 1,6 MVA, 35/0,4 kV. Děkujeme za účast a těšíme se na další!
 


 
09 / 2018   Teplárna v Trmicích bude vybavena našimi suchými transformátory 2500 kVA, 6/0,4 kV v krytí IP21. Transformátory jsou dodávány včetně nn vývodů na kratší stranu transformátoru pro přímé připojení k nn rozvaděči. Transformátory jsou instalovány do stávající rozvodny s velmi limitovaným prostorem. Všechna omezení jsme konstrukčně zdárně vyřešili.
 


 
08 / 2018   Jsme rychlí a flexibilní! Díky největším skladovým zásobám suchých a olejových transformátorů dokážeme reagovat opravdu rychle a pružně. Do 3 dnů od objednávky jsme byli schopni dodat suchý transformátor 800 kVA, 22/0,4 kV, ke kterému jsme museli dodělat nízko napěťové vývody na kratší stranu transformátoru pro jeho přímé připojení k nn rozvaděči.
 


 
06 / 2018   V červnu proběhla úspěšná přejímka transformátorů pro MVE Kamýk, kde budou instalovány suché transformátory SGB. Větší transformátor 1000 kVA, 10,5±4x2,5%/0,42 kV vyrobený v Regensburgu je vybaven přepínačem odboček pod zatížením (OLTC) od firmy MR. Další dva menší transformátory 630 kVA kVA, 10,5/0,42 kV byly vyrobeny a také úspěšně přejaty v novém výrobním závodě SGB v ČR!
 


 
05 / 2018   Dodávka oddělovacího transformátoru SBG 20 MVA, 10,5/10,5, Dd0 do brněnské teplárny Červený mlýn.
 


 
04 / 2018   Rok 2017 pro nás byl velmi úspěšný. Pro Vaše projekty jsme dodali 234 suchých, 1973 olejových a 12 výkonových transformátorů. Děkujeme za důvěru!
 


 
02 / 2018   Praha bude mít novou ústřední čističku odpadních vod. Na tomto projektu jsme se podíleli dodávkou 12 ks suchých transformátorů o výkonech 1600 a 2000 kVA, 22/0,4 kV v kapotáži IP31. Všechny transformátory jsou navrženy a vyrobeny pro napájení frekvenčních měničů.
 


 
01 / 2018   V městském divadle v Mostě došlo během ledna k výměně transformátoru. Starý olejový transformátor byl nahrazen novým suchým transformátorem 630 kVA, 22/0,4 kV.
 
 
Pro přečerpávací elektrárnu na Ukrajině jsme dodali suchý budící transformátor 1895 kVA, 15,75/0,67 kV ve speciálním krytí IP31, kde byly instalovány MTP na primární i sekundární straně s přípravou na přímé připojení na zapouzdřené vodiče a olejový transformátor pro napájení 12-pulsního frekvenční měniče 25 MVA, 15,75//2x8,5 kV.
 


 

2017


08 / 2017   Na zdařilý projekt z dubna jsme v srpnu navázali dodávkou 2 kusů suchých transformátoru s výkonem 6 MVA, 6,6/6 kV s uk = 16,5% v trakční třídě V. Obě vinutí jsou izolována na 24/50/125 kV. Transformátory budou opět použity pro oddělení frekvenčního měniče a motoru v těžním stroji pro ochranu izolace motoru a prodloužení jeho životnosti.
 


 
06 / 2017   Pro jednu z největších ruských firem UGMK byl navržen a vyroben měničový výkonový transformátor 13,776 MVA, 6/2x0,221-0,018 V, Da0-Dd0y11, OLTC. V jedné nádobě jsou umístěny autotransformátor pro regulaci a dva měničové transformátory. Extrémně vysoký proud na sekundární straně transformátoru bude využit pro elektrolýzu mědi.
 


 
04 / 2017   V dubnu 2017 byl dodán speciální suchý transformátor 2 MVA, 6,6/6 kV, Dy1 s možností přepojení na Dd0 v trakční třídě V s uk = 12%. Obě vinutí jsou dimenzovány pro izolační hladinu 24/50/125 kV. Transformátor je instalován v těžebním stroji, kde odděluje frekvenční měnič a motor. Důvodem instalace transformátoru je slabá izolace motoru a tedy jeho ochrana a prodloužení jeho životnosti.
 


 
03 / 2017   V březnu 2017 byly do České Republiky dodány první dva výkonové transformátory DOTR 35000/52 o výkonu 35MVA, převodu 15,75 / 36,75 kV s přepínačem odboček pod zatížením, vyrobené v novém závodě SGB-SMIT Group, společnosti Retrasib Sibiu Rumunsko. Transformátory jsou instalovány v rozvodně Severočeských dolů v Tušimicích.
 


 
01 / 2017   V roce 2016 jsme dodali našim zákazníkům 1320 ks olejových, 176 ks suchých a 4 ks výkonových transformátorů.
 


 

2016


12 / 2016   Píšeme dějiny. Společný podnik SGB Regensburg a Elpro-Energo nazvaný SGB Czech Trafo s.r.o. úspěšně zahájil dne 8.12.2016 výrobu suchých transformátorů. Na obrázku můžete zhlédnout jeho první výrobek. Gratulujeme.
 


 
12 / 2016   Pro Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., konkrétně pro pracoviště ELI beamlines v Dolních Břežanech jsme vypracovali odborný posudek stavu chlazení transformátorů v místě jejich instalace.
 


 
11 / 2016   V listopadu 2016 jsme dodávali měničový olejový hermetický transformátor 3720 kVA, 19/1,137 kV s odbočkou na 800 V určený k napájení budící soustavy v elektrárně v Mexiku. Transformátor byl zajímavý tím, že v nádobě bylo na jeho primární straně instalováno 9 ks MTP, což velmi komplikovalo jeho návrh.
 


 
11 / 2016   Pro napájení technologie výroby v močoviny v Ruské federaci jsme dodávali 2 ks suchých transformátorů 1000 kVA, 10/0,42 kVA, a 4 ks suchých transformátorů 2000 kVA, 10/0,42 kV. Všech 6 transformátorů bylo vybaveno krytím IP23 a NN vývody byly vyvedena na kratší stranu transformátoru.
 


 
09 / 2016   V květnu 2016 jsme do Škody Transportation, a.s. dodávali suchý impregnovaný transformátor 100 kVA, 400/1000 V v krytí IP54, který je na straně 400 V napájen klasicky tří fázově a ze sekundární strany je jednofázově napájena tramvajová kolej pro testování topení nově vyvíjeného typu tramvaje.
 


 
08 / 2016   Zajímáte se o vysoké napětí? Máme pro Vás školení, kde prozradíme, jak na návrh trafostanic a jejich projekt. Zabývat se budeme i revizemi zařízení VN... zobrazit pozvánku
 


 
07 / 2016   V červenci 2016 jsme dodávali omezovací tlumivku s indukčností 5,93 mH na napětí 6,6 kV pro omezení startovacího proudu 10 MW motoru v továrně na výrobu hliníku v norském Follafossu.
 


 
06 / 2016   V červnu 2016 jsme dodali výkonový transformátor pro ŠKODA AUTO a.s., závod Kvasiny, o výkonu 25 MVA, 110+-8x2%/6,3 kV, YNd1, ONAN/ONAF.
 


 
05 / 2016   Zajímáte se o vysoké napětí? Máme pro Vás školení, kde prozradíme, jak na návrh trafostanic a jejich projekt. Zabývat se budeme i revizemi zařízení VN... zobrazit pozvánku
 


 
04 / 2016   V dubnu 2016 jsme dodali 2 ks olejových měničových transformátorů 630 kVA, 22/0,4 kV pro napájení technologie v Plzeňském pivovaru. Milovníci zlatavého moku z Plzně tak mohou být klidní – transformace napětí je tady v nejlepších rukou!
 


 
01 / 2016   V roce 2015 jsme dodali našim zákazníkům 1161 ks olejových, 178 ks suchých a 3 ks výkonových transformátorů.
 


 

2015


11 / 2015   Na konci listopadu 2015 jsme dodávali trafostanici LCS-E.7 s transformátorem 630 kVA, 22/0,4 kV pro napájení mobilní betonárky. Ta bude připravovat beton pro modernizaci dálnice D1 v úseku 29. až 35. kilometru během roku 2016. Trafostanice se vyznačuje extrémně nízkou hmotnosti 3,2 tuny včetně kompletního vybavení a je proto pro ideální pro dočasné instalace a pro místa s obtížnou dostupností.
 
 
V listopadu 2015 byly dodány poslední transformátory pro projekt RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky). Jde o unikátní výzkumné centrum Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Unikátní jsou i transformátory. Zmiňme například jednofázový transformátor 1400 kVA, 33-19/0,7 kV schopný pracovat na frekvencích 16,7, 50 a 60 Hz nebo třífázový transformátor 2000 kVA, 3,424-1,712/0,71 kV, pracující na frekvencích 20-300 Hz.
 


 
10 / 2015   V říjnu 2015 byl dodán první distribuční transformátor DOTELr 400H/20, 400 kVA s regulací odboček pod zatížením –5x2% +3x2% v oblasti ČEZ Distribuce na napětí 22 kV v obci Hranice (Aš). V okolí je významný instalovaný výkon ve VTE, který způsobuje svým provozem kolísání napětí v DS. Distribuční transformátor s regulací odboček pod zatížením bude instalován proto, aby zákazníci, kteří jsou z dané distribuční trafostanice napájeni, tyto negativní vlivy nevnímali.
 


 
05 / 2015   Na konci května 2015 jsme dávali olejový transformátor s vodním chlazením s parametry 3030 kVA, 25,5/0,415 kV, Dd0, OFWF pro napájení 6-pulsního měniče pro výrobu H2 v Norsku.
 


 
03 / 2015   V letech 2014 a 2015 dodáváme na rekonstrukce měníren Správy železniční dopravní cesty 27 ks olejových hermetických trakčních transformátorů DOTG 5300H/20 pro TNS Český Těšín, Albrechtice, Valašské Meziříčí, Kerhartice, Ústí u Vsetína, Praha Běchovice-Úvaly, Nymburk. První transformátor z této rodiny v hermetickém provedení byl uveden do provozu v roce 2003 v Ostravě Sviadnov. Dohromady jich bude v provozu na Českých drahách 43 kusů.
 


 
02 / 2015   Dodávka pro ČEZ a.s. pro jadernou elektrárnu Dukovany v seizmickém provedení, vinutí Cu, vč. krytí IP 23 - ukončení únor 2015. 5x DTTHG 1000/6, 6/0,4 kV, 5x DTTHG 630/6, 6/0,4 kV, 12x DTTHG 315/6, 6/0,4 kV.
 


 
01 / 2015   V roce 2014 jsme dodali našim zákazníkům 1009 ks olejových, 227 ks suchých a 11 ks výkonových transformátorů.
 


 

2014


12 / 2014   V závěru roku 2014 jsme dodali druhý kus výkonového transformátoru pro ČEZ Distribuce, a.s., rozvodnu Odry , o výkonu 25 MVA, 110+-8x2%/23 kV, YNyn0(d), 50 Hz, ONAN.
 


 
11 / 2014   V listopadu jsme dodali 5 ks transformátorů vlastní spotřeby DOTR 12000/10, 12 MVA, 10,5/6,3 kV, Po 7000 W, Pk 34000W, uk 7%, Dd0 pro odsíření Elektrárny Opatovice.
 
 
V listopadu 2014 se zprovoznila kogenerační jednotka v Ústí nad Orlicí s transformátorem SGB DOT 800H/30, 800 kVA, 35/0,4 kV.
 


 
10 / 2014   V říjnu jsme dodali první kus výkonového transformátoru pro ŠKO-ENERGO s.r.o., která kompletně zajišťuje zásobování ŠKODA AUTO, a.s. elektrickou energií, teplem, průmyslovou, pitnou a chladící vodou, stlačeným vzduchem a zemním plynem, o výkonu 95 MVA, 110+-8x2%/23 kV, YNyn0(d), 50 Hz, ONAN/ONAF.
 


 
09 / 2014   V září 2014 jsme pro Elektrárnu Opatovice dodali poslední blokový transformátor 63 MVA, 121/10,5 kV, YNd1, 11%, Po 26,5 kW, Pk 112 kW.
 
 
V září jsme dodali třetí výkonový transformátor pro Continental Matador Rubber s.r.o. Púchov , o výkonu 40 MVA, 110+-8x2%/6,3/(10) kV, YNyn0(d), 50 Hz, ONAN/ONAF.
 
 
V červnu a září 2014 jsme ve dvou etapách dodávali 4 ks trakčních transformátorů 6,3 MVA, 36,76/2x1,305 kV, Yyn0d1 určených pro napájení železniční sítě v Estonsku. Součástí dodávky bylo dalších 9 kusů transformátorů vlastní spotřeby.
 


 
06 / 2014   V červnu jsme dodali druhý výkonový transformátor pro ČEZ Distribuce, a.s., rozvodnu Horní Bříza, o výkonu 40 MVA, 110+-8x2%/23 kV, YNyn0(d), 50 Hz, ONAN/ONAF.
 


 
01 / 2014   V roce 2013 jsme dodali našim zákazníkům 929 ks olejových, 205 ks suchých a 5 ks výkonových transformátorů.
 


 

2013


09 / 2013   V září jsme dodali a umístili na stání 2 ks výkonových transformátorů pro ČEZ Distribuce, a.s., rozvodnu Holýšov, o výkonu 40 MVA, 110+-8x2%/23 kV, YNyn0(d), 50 Hz, ONAF.
 


 
08 / 2013   Pražské Energetice, a.s., rozvodna Lhotka, jsme dodali třetí kus nízkohlučného výkonového transformátoru o výkonu 40 MVA, 110/23 kV, ONAN. Transformátor nepřekročil garantovaný hluk 46 dB ve vzdálenosti 1m.
 


 
06 / 2013   Všechny zkoušky druhého a nejdůležitějšího transformátoru pro Laboratoř spínacích přístrojů VUT Brno dopadly úspěšně. Jeho parametry i použitá technologie jsou unikátní. Výkon 16 MVA, výška 3,827 m, hmotnost 25,6 t. Uk cca 2% - viz přiložené fotografie.
 


 
05 / 2013   6.5.2013 jsme dodali první ze tří páteřních strojů pro novou zkušebnu VUT Brno - olejový zkratový transformátor 2500 kVA, 2,5% uk - viz přiložené fotografie.
 


 
03 / 2013   Aktualizována sekce olejových transformátorů - přidány byly nízkoztrátové transformátory DOTUL-30 a ultra nízkoztrátové transformátory DOTXL. Aktualizovány byly rozměry, hmotnosti a parametry stávajících transformátorů.
 


 
02 / 2013   E.ON Czech máme tu čest dodat v průběhu letošního roku 150 ks olejových transformátorů s velmi nízkými ztrátami.
 


 
01 / 2013   Po dodávkách pro skupinu ČEZ a E.ON Czech jsme vyhráli dodávku i pro Pražkou energetiku 24 ks olejových transformátorů o výkonu 630 kVA s převodem 22/0,42 kV. V roce 2012 jsme dodali našim zákazníkům 877 ks olejových, 279 ks suchých a 11 ks výkonových transformátorů.
 


 

2012


12 / 2012   Umíme i speciály. Pro firmu Siemens pro projekt „Dodávka zařízení laboratoře spínacích přístrojů-Vědeckotechnický park profesora Lista” budeme dodávat naprosto unikátní transformátory o parametrech suchý 16 MVA, 6+-2x10%/1000-750-500-250 V, uk 2,5%, hmotnost 22 t a výška 4 m!!! A olejový hermetik 2,5 MVA, 22/6+-2x10%, uk 2,5%.
 


 
10 / 2012   Na valné hromadě konané dne 17.10.2012 v Praze byla 100% hlasy odvolána paní Ing. Eva Šultýsová z pozice jednatelky firmy Elpro-Energo s.r.o. K tomuto dni ukončila i svůj pracovní poměr ve firmě. Děkujeme za dlouholetou vykonanou práci a přejeme hodně úspěchů v nové fázi života.
 


 
09 / 2012   Firma SGB vyhrála dodávky pro skupinu E.ON. Do tohoto výběru spadá E.ON Czech. Jako nejlepší byl nakonec vybrán nízkoztrátový typ DOTUL-30. Ještě letos obdrží distribuce na jihu Moravy od SGB 60 ks tohoto nízkoztrátového stroje.
 
 
V srpnu jsme dodali 2ks unikátních transformátorů o výkonu 40 MVA ONAN pro Pražskou Energetiku na akci Lhotka s extrémně nízkým hlukem. Naměřená hodnota je neskutečných 42 dB v 1m při plném zatížení (tj. součet hluku jádra a vinutí). Instalace takového transformátoru je ideální v obytných zónách.
 


 
08 / 2012   Měníme staré za nové. Ve firmě Alpiq Generation Teplárna Zlín jsme 3.8. ukončili výměnu starých olejových transformátorů za nové suché SGB transformátory o výkonu 8MVA, 22/6,3 kV, Po 13kW, Pk 28kW. Výslednou práci je možno vidět na doprovodných fotkách. Kompletní montáž i demontáž pro nás zajišťovala firma Elektra Zlín.
 


 
07 / 2012   Průlom u maximálního výkonu hermetických transformátorů. SGB Neumark dodává do ČR přelomový bezúdržbový hermetický transformátor o výkonu 12,5 MVA. Prakticky žádná údržba, vzorky oleje se berou jednou za 20 let.
 


 
01 / 2012   V roce 2011 od nás naši zákazníci odebrali 1071 ks olejových a 239 suchých transformátorů.
 
 
Pro Alpiq Kladno budeme dodávat i 24 ks suchých distribučních a měničových transformátorů od výkonu 400 kVA až po 5 MVA.
 


 

VYBRANÉ
AKTUALITY

Během prosince proběhla dodávka posledních třech kusů výkonových olejových transformátorů SGB-SMIT Group, kterých...
 

Navázali jsme na úspěšný pilotní projekt z roku 2015, kdy jsme dodávali regulační transformátor pro ČEZ Distribuce...
 

Ve 41. kalendářním týdnu proběhly hned 2 úspěšné přejímací zkoušky v závodech SGB-SMIT Group. První proběhla v...
 

Teplárna v Trmicích bude vybavena našimi suchými transformátory 2500 kVA, 6/0,4 kV v krytí IP21. Transformátory jsou...
 

Jsme rychlí a flexibilní! Díky největším skladovým zásobám suchých a olejových transformátorů dokážeme reagovat...
 

V červnu proběhla úspěšná přejímka transformátorů pro MVE Kamýk, kde budou instalovány suché transformátory SGB...
 

Dodávka oddělovacího transformátoru SBG 20 MVA, 10,5/10,5, Dd0 do brněnské teplárny Červený mlýn.
 

Více...

RODINA
ELPRO-ENERGO

Elpro-Energo s.r.o.

www.elpro-energo.cz

Elpro-Energo
Systems s.r.o.

www.elproenergosystems.cz

Elpro-Energo
Transformers s.r.o.

www.czechtrafo.cz